BEZRUČOVY SADY, PRAHA 2


Tryskající fontána - v pozadí věž vinohradské vodárny
Tryskající fontána - v pozadí věž vinohradské vodárny
místo:Praha 2 - Vinohrady
autor:Ing.arch. T. Zlatník
spolupráce:A. Trnka - sadovnické úpravy
projekt:leden 2002 - květen 2005
 fontána 2009
realizace:listopad 2006 - červen 2007
 fontána 2010
Malé kruhové odpočívadlo
Malé kruhové odpočívadlo u Korunní ulice


Městský park Bezručovy sady se nachází na Vinohradech v Praze 2. V roce 2007 byla provedena celková rekonstrukce parku podle návrhu Ing.arch. Tomáše Zlatníka a Aleše Trnky. V celém parku bylo provedeno vydláždění stávajících i nových komunikací, vysazeny nové vegetační prvky, doplněna stromořadí a obnoveny všechny travnaté plochy. V roce 2010 byla realizována vodní fontána.
Severní část mezi ulicemi Korunní a Dykova je koncipována jako formální reprezentativní parter s prohloubeným trávníkem. Na kratších stranách jsou vytvořeny půlkruhové závěry s kruhovými odpočívadly. Menší odpočívadlo s kruhovým středním květinovým záhonem je situováno u ulice Korunní. Velké kruhové odpočívadlo v jižní polovině parteru je dominantním prvkem prostoru.
Obvod odpočívadla tvoří kruhové vodní koryto v němž proudí dokola voda. Koryto je zahloubeno pod úroveň přilehlého terénu a jeho povrch je obložen žulovými deskami s přírodním povrchem. Do prostoru odpočívadla se vstupuje přes 2 můstky, které bezbariérově překračují vodní koryto. Z vnější strany je koryto potoka lemováno keřovou výsadbou, ze které tryskají pramínky vody na vodní hladinu koryta. Ve středu odpočívadla je osazena žulová vodní fontána. Uprostřed fontánové mísy je vodní chrlič, který plní mísu vodou. Po naplnění voda rovnoměrně odtéká zářezy po obvodě mísy a vytváří tak jakýsi vodní závoj.

 
Stav před rekonstrukcí
Stav před rekonstrukcí - vlevo podstavec pod ukradenou bustu P.Bezruče, obklopený jalovci
Velké kruhové odpočívadlo
Velké kruhové odpočívadlo s vodním korytem a fontánou
Fontána
Vodní fontána
Trysky ve výsadbě
Trysky ve výsadbě stříkají do vodního koryta
Tryska fontány
Detail provedení trysky fontány
 
 

© Tomáš Zlatník, Beroun, e-mail:goldarch@volny.czAktualizace: