RODINNÝ DŮM KUNRATICE


Pohled od vjezdu
Pohled od vjezdu
místo:Praha 4 - Kunratice
autor:Ing.arch. T. Zlatník
projekt:říjen 2008
realizace:srpen 2009 - únor 2011


Novostavba rodinného domu je umístěna na dvoře v místech původních hospodářských stavení. Dům je nepodsklepený, dvoupodlažní, zastřešený sedlovou vazníkovou střechou. Součástí domu je garáž. Dům je řešen v současném architektonickém pojetí s přihlédnutím k charakteru místa stavby a okolní zástavby. Původní obytný dům, který je vidět na zimních snímcích, byl později zbourán.
Novostavba domu je tvořena dvěmi kvádry, které jsou navzájem přeloženy přes sebe. Přesahy horního kvádru vytvářejí kryté terasy. Horní kvádr je zastřešen sedlovou střechou tvořenou příhradovými vazníky. Střechy nad přízemím jsou ploché. V jižním křídle domu se nachází hlavní obytný prostor, který je velkými prosklenými plochami propojen se zahradou. V přízemí je dále pokoj pro hosta, sociální zařízení a schodišťová chodba. V severním křídle je garáž s technickou místností. V patře jsou 3 pokoje a sociální zařízení. Celý dům je vytápěn pouze podlahovým topením. Zdrojem tepla je tepelné čerpadlo systému vzduch - voda.

 
Původní stav
Původní hospodářské objekty
Vstupní průčelí
Vstupní průčelí krátce po dokončení stavby (vpravo je původní dům)
Ze zahrady v zimě
Pohled ze zahrady
Východní fasáda
Zahradní průčelí v zimě
Ze zahrady v zimě
Zahradní průčelí v létě
Obytné křídlo
Obytné křídlo
Ze zahrady
Pohled ze zahrady
 

© Tomáš Zlatník, Beroun, e-mail:goldarch@volny.czAktualizace: