RODINNÝ DŮM MOŘINA


Pohled ze zahrady
Pohled ze zahrady
autor:Ing.arch. T. Zlatník
projekt:2013


Objekt novostavby rodinného domu je navržen jako samostatně stojící dům, částečně podsklepený, s jedním nadzemním podlažím a obytným podkrovím. Součástí domu je garáž pro 2 automobily. Dům je koncipován pro trvalé bydlení jedné pětičlenné rodiny s možností dočasného ubytování návštěvy. Architektonické řešení domu je hmotově navrženo v charakteru tradiční venkovské zástavby při respektování základních regulativů pro stavby v CHKO Český kras.
Dům má půdorysný tvar písmene L, který je tvořen dvěmi obdélnými křídly kolmo na sebe. Větší, hlavní křídlo domu má rozměry 16,0 x 9,6 m a je osazeno do terénu delší stranou po vrstevnici souběžně s přilehlou obslužnou komunikací. Na něj jižním směrem kolmo navazuje vedlejší křídlo o rozměrech 10,6 x 9,2 m, které je od východního štítu hlavního křídla odsazeno o 80 cm. Na jižní straně domu v prostoru vymezeném oběma křídly je navržena pobytová a rekreační zpevněná plocha.
V přízemí se nacházejí hlavní denní obytné místnosti a garáž. Ze všech obytných prostor v přízemí je velkými posuvnými okny umožněn přímý vstup do zahrady. Podkroví je provozně určeno jako noční a soukromá část objektu. Podsklepená část se nachází pouze pod hlavním křídlem objektu. V suterénu jsou umístěny technické prostory, tělocvična a sauna s příslušenstvím. Většina místností v suterénu je osvětlena denním světlem pomocí tzv. anglických dvorků.

Pohled z ulice od východu
Pohled z ulice od východu
Jihozápadní pohled
Jihozápadní pohled
Severozápadní pohled
Severozápadní pohled
Severovýchodní pohled
Severovýchodní pohled
Půdorys přízemí
Půdorys přízemí
Půdorys podkroví
Půdorys podkroví
 
 

© Tomáš Zlatník, Beroun, e-mail:goldarch@volny.czAktualizace: