STUDIE RD PŘEROV


Pohled z ulice
Pohled z ulice
autor:Ing.arch. T. Zlatník
datum:2009


Studie dvougeneračního rodinného domu na obdélném, svažitém pozemku, orientovaném na sever. Dům je umístěn přibližně v polovině parcely u východní hranice. Tím zůstává dostatečně velká plocha zahrady, která je osluněna odpoledním a večerním sluncem.
Vjezd na pozemek je z výše položené komunikace na jižní straně. Garáž pro dva vozy je zahloubena do terénu a střecha garáže je řešena jako parkovací plocha. V nejnižší části pozemku je situována zahradní kuchyně s objektem pro příležitostné přespání hostů.
Dům má dva různě velké byty. Větší byt v přízemí je propojen se zahradou velkými prosklenými plochami. Horní patro s menším bytem je oproti přízemí pootočeno o 25°.Přesahy kryjí vstupy z přízemních místností do exteriéru. Naopak nezastavěné plochy nad stropem přízemí jsou využity jako střešní zahrady s vegetačními souvrstvími, které jsou přístupné z prostor v patře. Oba byty mají samostatný vstup z venku. Do přízemního bytu se vchází podél domu pod převisem patra. Do horního bytu v patře vede venkovní schodiště. Oba byty jsou navíc propojeny vnitřním schodištěm, které se nachází v komunikační části domu.

 

 

Pohled od jihozápadu
Pohled od jihozápadu - v rohu pozemku zahradní kuchyně
Pohled od severozápadu
Pohled od severozápadu - v pozadí garáž s odstavnou plochou na střeše
Vstupní část domu
Pohled na vstupní část domu
Půdorys přízemí
Půdorys přízemí
Půdorys patra
Půdorys patra
 
 

© Tomáš Zlatník, Beroun, e-mail:goldarch@volny.czAktualizace: