STUDIE RD BEROUN


Pohled z ulice od západu
Pohled z ulice od západu
autor:Ing.arch. T. Zlatník
projekt:2012


Rodinný dům je navržen jako samostatně stojící, podsklepený objekt se dvěmi nadzemními podlažími a se samostatně stojícím objektem garáže pro 2 osobní automobily, který je spojen s objektem rodinného domu pouze prodlouženou střechou. Dispozičně je dům řešen tak, že umožňuje rozdělení na dvě samostatné bytové jednotky. Dům je umístěn v severní části pozemku rovnoběžně s veřejnou komunikací, v odstupu respektujícím stávající uliční čáru okolní zástavby. První nadzemní podlaží má větší zastavěnou plochu než druhé patro. Přesahy spodního podlaží tvoří balkony a terasy druhého podlaží. Na severním průčelí z domu vystupuje jednopodlažní rizalit vstupního zádveří. Zastřešení je řešeno valbovou střechou o nízkém sklonu. Objekt garáže je rovněž zastřešen valbovou střechou o nízkém sklonu, která je přetažena až k západní fasádě rodinného domu a tvoří tak krytý prostor mezi garáží a domem.
V každém podlaží se nachází samostatný byt. V suterénu jsou společné prostory - sauna, tělocvična, domácí dílna, hobby místnost a technické zázemí.

Pohled z ulice od východu
Pohled z ulice od východu
Zahradní průčelí
Zahradní průčelí
Pohled ze zahrady
Pohled ze zahrady
Model interiéru
Model interiéru přízemí
 
 

© Tomáš Zlatník, Beroun, e-mail:goldarch@volny.czAktualizace: