GOLDArch E-mail Tisk
Pelclova 464, Beroun, tel: 311 600 366

CENY PROJEKTOVÝCH PRACÍ

Cenu projektových prací stanovujeme vždy individuálně dle požadavků investora s přihlédnutím k charakteru stavebního záměru, náročnosti stavby, místním podmínkám a předpokládanému rozsahu projektových prací. Vodítkem pro stanovení ceny je Honorářový řád České komory architektů, podle kterého se cena za projektové práce určuje podílem z odhadovaných nákladů na realizaci stavby. Odhad je propočten vynásobením předpokládaného obestavěného prostoru stavby a průměrných nákladů na měrnou jednotku (dle pravidelně aktualizovaných rozpočtových ukazatelů). Práce, které nejsou zahrnuty v Honorářovém řádu oceňujeme individuální kalkulací, případně i hodinovými sazbami. Rozsah a cena prací je vždy dohodnuta předem.
U běžných rodinných domů se cena kompletních projektových prací pohybuje v rozmezí 5 - 10 % z nákladů na stavební práce.

 

Orientační průměrné ceny za projektové práce

Zaměření rodinného domu15 - 25 000,-Kč
Architektonická studie rodinného domu25 - 65 000,-Kč
Projekt rodinného domu pro stavební povolení45 - 95 000,-Kč
Jednostupňový projekt rodinného domu75 - 145 000,-Kč
Projekt půdní vestavby35 - 85 000,-Kč
Rekonstrukce bytu - studie a projekt30 - 85 000,-Kč
Dokumentace bouracích prací, včetně zaměření20 - 30 000,-Kč
Projekt samostatné garáže12 - 35 000,-Kč
Vyřízení stavebního povolení - dle rozsahu15 - 45 000,-Kč
Stavební dozor (bez nákladů na dopravu)1100,-Kč/hod.
Studie a projekt 4 patrového bytového domu s podzemními garážemi485 000,-Kč
Poznámka: Výše uvedené ceny jsou skutečně pouze orientační. Na každou zakázku vypracujeme individuální nabídku